TAFSIR AL- FATIHAH | MagiC MenCari KeajaibaN

klik sini

Ruangan Churp

Wednesday, May 30, 2012

TAFSIR AL- FATIHAH


BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM..

Ayat 1: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang
Basmalah ialah salah satu daripada ayat surah al-Fatihah. Membacanya dalam solat adalah wajib. Jika tidak cukup walaupun satu huruf, maka batallah solatnya. Dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad s.a.w bersabda yang bermaksud: “setiap perkara yang baik yang tidak dimulai dengan Bismillah akan terputus daripada rahmat Allah.”


Ayat 2: Segala pujian hanya bagi Allah tuhan seluruh alam
Alhamdu itu memberi erti segala jenis puji, baik pujian yang kecil, yang besar, apa jua pujian pun, terkandung dalam alhamdu. Lillahi yang bermaksud hanya semata-mata untuk Allah s.w.t, sebab itu apabila dijadikan ia satu ayat, ia membawa maksud segala pujian bagi Allah swt. Tiada yang lain selain Allah swt yang berhak mendapat pujian meskipun kita pada zahirnya kekadang memuji manusia, kerana Allah swt yang memberi keizinan kepada manusia untuk melaksanakan sesuatu dengan qudrat iradatnya.

Ayat 3: Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang
“Ar-Rahman” merupakan nama yang bersifat umum meliputi segala macam bentuk rahmat. Nama ini dikhususkan bagi Allah swt semata-mata. “Ar-Rahim” (memberikan kasih sayang) hanya kepada orang-orang yang beriman. Berkenaan dengan hal ini, Allah swt berfirman: “Dan Dia-lah yang Maha Penyayang kepada orang-orang yang beriman.”

Ayat 4: Pemilik Hari Pembalasan
Yaumud Diin (hari pembalasan) merupakan hari perhitungan bagi semua makhluk. Ia disebut juga hari kiamat. Pada hari itu mereka diberi balasan sesuai dengan amalnya. Jika amalnya baik maka balasannya pun baik. Jika amalnya buruk, maka balasannya pun buruk kecuali bagi orang yang diampuni.

Ayat 5: Hanya Engkaulah yang kami ibadahi dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
Ibadah merupakan maqam (kedudukan) yang sangat agung yang dengannya seorang hamba (‘abd) menjadi mulia. Kerana dengan ibadat tersebut ia menyandarkan dirinya kepada Allah swt saja. Allah swt sendiri telah menyebut Rasul-Nya saw sebagai hambaNya dalam maqam yang mulia, sebagaimana dalam firmanNya: “Mahasuci Allah yang telah memperjalankan hambaNya pada suatu malam.”

Ayat 6: Tunjukilah kami jalan yang lurus
Dalam konteks ini, maknanya adalah berikanlah ilham kepada kami, berikanlah rezeki kepada kami, berikanlah rezeki kepada kami atau berikanlah anugerah kepada kami.

Ayat 7: (iaitu) Jalan-jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka; bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat
Tunjukanlah kepada kami jalan yang lurus, iaitu jalan orang yang telah Engkau memberikan nikmat kepadanya. Mereka adalah orang-orang yang memperoleh hidayah, istiqamah, taat kepada Allah dan Rasul-Nya, serta mengerjakan perintah-Nya dan meninggalkan larangan-Nya. Bukan jalan orang-orang yang mendapat murka, iaitu mereka yang tidak memiliki niat yang baik. Mereka mengetahui kebenaran namun menyimpang darinya. Bukan juga jalan orang yang sesat, iaitu orang-orang yang tidak memiliki ilmu pengetahuan, sehingga mereka berada dalam kesesatan dan tidak mendapatkan jalan menuju kebenaran.

0 rungutan:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...